วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

National Day of the Kingdom of Thailand, 5 December 2020

Message from Prime Minister Prayut Chan-o-cha on occasion of National Day of the Kingdom of Thailand, 5 December 2020

Message from Prime Minister Prayut Chan-o-cha on occasion of National Day of the Kingdom of Thailand, 5 December 2020

COPYRIGHT © 2020, ROYAL THAI EMBASSY IN VIENNA. ALL RIGHTS RESERVED.