วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

National Day of the Kingdom of Thailand, 5 December 2020

Recording of the Concert to Celebration 150 Years of Friendship between Thailand and Austria, Schlosstheater Schönbrunn, Vienna (23 June 2019) Presided over by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

Recording of the Concert to Celebration 150 Years of Friendship
between Thailand and Austria, Schlosstheater Schönbrunn,
Vienna (23 June 2019)
Presided over by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

COPYRIGHT © 2020, ROYAL THAI EMBASSY IN VIENNA. ALL RIGHTS RESERVED.