วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

National Day of the Kingdom of Thailand, 5 December 2021

Amazing Thailand, Amazing New Chapters – 1

The Tourism Authority of Thailand (TAT) presents the new tourism concept for 2022 “Amazing Thailand, Amazing New Chapters”. Thailand is now filled with more amazing new experiences than ever before. Visit Thailand in the year 2022 and make your new chapter the very best of your life.

COPYRIGHT © 2021, ROYAL THAI EMBASSY IN VIENNA. ALL RIGHTS RESERVED.