วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

National Day of the Kingdom of Thailand, 5 December 2021

Remarks by H.E. Ms. Morakot Sriswasdi, Ambassador of Thailand to Austria, Thai National Day 2021

 

Remarks by Her Excellency Ms. Morakot Sriswasdi,
Ambassador of the Kingdom of Thailand to the Republic of Austria,
on the occasion of the National Day of the Kingdom of Thailand, 5 December 2021

COPYRIGHT © 2021, ROYAL THAI EMBASSY IN VIENNA. ALL RIGHTS RESERVED.